OSTROPA 2013
18. - 28. 4. 2013, Jihlava
Jihlava
Deutsch
deutsch


Úvodní stránka

Výstavní propozice

Výsledky výstavy

Pro vystavovatele

Místo konání
a otevírací doba

Doprovodné akce

Historie výstav
OSTROPA

Materiály vydané
k výstavě

Organizační výbor

Možnost ubytování

Kontaktylogo

www.ostropa.cz

Pro vystavovatele


Slavnostní vyhlášení výsledků (palmáre)

Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 27. 4. od 17 hod. (vstup do sálu bude možný již od 16.30) v sále Divadla otevřených dveří DIOD, Tyršova 12, Jihlava (odkaz na mapu, vstup do budovy z ulice Tolstého). Podmínkou vstupu je předložení vstupenky, pro vystavovatele je bezplatně, pro jejich doprovod za 150 Kč. Žádáme vystavovatele, aby o své účasti předem informovali organizační výbor.


Dodání exponátů na výstavu a jejich vyvednutí po výstavě

Osobně:
V tomto případě můžete exponáty předat přímo ve výstavních prostorách na adrese Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – Masarykovo náměstí 24 (mapa) v pondělí 15. dubna nebo v úterý 16. dubna od 9 do 17 hodin. Pokud budete mít zájem být přítomni instalaci svého exponátu nebo si jej sami instalovat, je nezbytné si toto domluvit předem s organizačním výborem (zejména je to nezbytné v případě exponátů třídy tradiční filatelie a jednorámových exponátů, které budou umístěny v budově na adrese Komenského 10).

Poštou:
V tomto případě odešlete svůj exponát jako cenný balík České pošty na adresu: OSTROPA 2013, P.O.BOX, Jihlava 1, 586 01.

Exponát odešlete co nejdříve tak, aby byl dodán na výstavu včas. Exponáty budou uloženy na poště Jihlava 1, kde budou vyzvednuty před jejich instalací.

Dovolujeme si vám připomenout, že společně s exponátem je nezbytné zaslat i "Průkaz exponátu", který je podle Výstavního řádu SČF podmínkou pro hodnocení exponátu na výstavě. V případě jeho ztráty se pro vystavení jeho duplikátu obraťte v dostatečném časovém předstihu na tajemníka Svazu českých filatelistů.

Po výstavě budou exponáty vydávány osobně po předchozí domluvě dle stanoveného harmonogramu, a to dne 28. dubna 2013 od 14 do 18 hodin a následně dne 29. dubna 2013 od 9.30 do 13 hodin. Nevyzvednuté exponáty budou odeslány zpět vystavovatelům prostřednictvím České pošty do jednoho týdne po skončení výstavy.

Vstup na výstavu a výstavní katalog

Vystavovatelé mají v souladu s Výstavním řádem SČF nárok na bezplatný vstup na výstavu a na výstavní katalog. Vstupenku a katalog si můžete vyzvednout ve výstavních prostorách na adrese Masarykovo náměstí 24 u členů organizačního výboru. Nevyzvednuté katalogy budou odeslány společně s exponátem.

Soupis exponátu

Soupis exponátu je k dispozici pro vyplnění na počítači ve formátu pro MS Excel (první strana soupisu, další strany), případně pro tisk a následné vyplnění ve formátu pdf (první strana soupisu, další strany).


Přihláška

Termín pro zaslání přihlášek je do 31. 10. 2012. Proti původnímu termínu byl o měsíc prodloužen s ohledem na vydání Informací SČF až v průběhu října.

Pro tisk a následné vyplnění doporučujeme přihlášku ve formátu pdf. Pokud chcete nejprve přihlášku vyplnit a poté vytisknout, můžete využít šablonu přihlášky v MS Word.